domov profil dopyt obchod part kontekt
home profil galeria kariera obchod_part kontakt
uvod
galeria
opravy
obchod
kurenie a klima
kanalizacia
caparol
Tepelné čerpadlá
monter

Sú zariadenia, ktoré umožňujú odoberať teplo z okolitého prostredia. Vyššiu teplotnú hladinu cielene predávajú na vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV). V letnom období je tepelné čerpadlo možné použiť na výrobu chladu /klimatizovanie/.


Druhy tepelných čerpadiel:

 


1.Tepelné čerpadlá vzduch – voda
Priemerný vykurovací faktor systému tepelného čerpadla vzduch – voda v celej vykurovacej sezóne sa príliš nelíši od systému čerpadla zem – voda. Je to dané tým, že na začiatku a na konci je vzduch teplejší ako zem. Prepočítané na peniaze, ušetríte v rodinnom dome s priemernou tepelnou stratou s tepelným čerpadlom zem – voda cca iba o 2600 Sk/rok viac než s typom vzduch – voda. Investičný rozdiel môže ale predstavovať 130 000 Sk.

Výhody:
• dobrý pomer cena/výkon
• univerzálne použitie
• jednoduchá inštalácia
• nie sú potrebné výkopové práce pre kolektory
• stačí mať len vhodný priestor pre umiestnenie vonkajšej kompresorovej jednotky


Nevýhody:
• pri silnejších mrazoch nižšia účinnosť

Moderné čerpadlá pracujú spoľahlivo aj pri teplotách do -15 °C

2.Tepelné čerpadlá voda – voda
Ide o najúčinnejší typ tepelných čerpadiel. Podzemná voda má totiž stálu teplotu cca. 10 °C, ktorá sa nemení s teplotnými zmenami na povrchu. Ide o najteplejší zdroj energie. Vykurovací faktor sa teda pohybuje okolo 6 a to znamená, že tepelné čerpadlo voda – voda môže priniesť až 80 % úspory.

Výhody:

• vysoký vykurovací faktor
• krátka doba návratnosti
• nižšie obstarávacie náklady
Nevýhody:
• malý počet vhodných lokalít
• požiadavky na chemické zloženie vody

Ide o najúčinnejší typ tepelných čerpadiel. Vykurovací faktor je okolo čísla 6 kde úspornosť sa pohybuje až do 80 %.


3.Tepelné čerpadlá zem – voda
U tepelných čerpadiel voda – voda a zem – voda platí v našich klimatických a ekonomických podmienkach racionálne pravidlo – inštalovať výkon tepelného čerpadla na cca 70 % tepelných strát objektu. Zvyšok tepelných strát je pri najnižších teplotách ( ide o niekoľko dní vykurovacej sezóny ) krytý doplnkovým – bivalentným zdrojom tepla, najčastejšie elektrokotlom.

Výhody:
• stabilný výkon
• úspory až 70 % nákladov
• dlhá životnosť


Nevýhody:
• vyššie investičné náklady (vrt)
• rozsiahle pozemné práce (kolektor)

Nízkopotenciálnu energiu zo zeme môžeme získať pomocou horizontálneho plošného kolektoru alebo vertikálneho vrtu. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla z kolektoru potrebujeme cca 30 m2 pozemku. Pri použití vrtu na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potrebujeme cca 12 m.

Prevádzkové náklady jednotlivých energetických zdrojov tepla – ekonomické porovnanie


Ekonomická výhodnosť tepelného čerpadla - ako modelový príklad rodinného domu s tepelnou stratou 10 kW.

Ročné prevádzkové náklady na energiu:


Podiel pri potrebe energie:


Celkové prevádzkové náklady:


Pri posudzovaní ekonomického efektu rôznych spôsobov vykurovania sú rozhodujúce celkové náklady na všetky energie potrebné pre prevádzku vykurovaného objektu.

Kontakt

© 2009 - 2018 BMS servis s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. | Informačná povinnosť